Jan T Beeckmans (NL)

In zijn werk toont Jan T. Beekmans (Haarsteeg 1948) zich een geëngageerd kunstenaar, die met de bouwstenen van de westerse cultuurgeschiedenis een eigen universum creëert. Zijn schilderijen zijn in essentie allegorieën, waarin hij door middel van thema’s uit de klassieke mythologie, Bijbel,Replica Longines Watchesliteratuur en filosofie zijn visie op de maatschappij geeft.  Beekmans combineert de minutieuze schilderwijze en rijke beeldtaal van laatmiddeleeuwse schilders als Jeroen Bosch en de gebroeders Van Eyck met het surrealisme van Salvador Dali. Het werk vertoont een sterke verwantschap met stromingen als het symbolisme, futurisme en surrealisme, maar heeft tegelijkertijd een hoogst persoonlijke signatuur.  Bij een eerste beschouwing heeft zijn werk iets raadselachtigs, mysterieus en door de veelvuldige aanwezigheid van naakten een sterk sensuele inslag. Zijn werken zijn rijk  aan symbolen en de grote zeggingskracht van Beekmans schilderijen overrompelt de beschouwer en dompelt hem onder in een magische droomwereld vol archetypen van de westerse cultuur.  Pas in tweede instantie ontwaart men de maatschappelijke visie van de schilder, die in zijn werk de schijnheiligheid en onrechtvaardigheid van de samenleving aan de kaak stelt. In Beekmans visie dreigt de mensheid ten onder te gaan aan cynisme en nihilisme; zijn schilderijen zijn een hartstochtelijk  pleidooi voor het herstel van de menselijke waarden. De mens balanceert op de rand van hoop en chaos en het is aan de beschouwer zelf om de uitkomst te zien.

Jan exposeerde op uitnodiging van voorzitter Paul Carlier in 2007 in de lokalen van de KVBKB (Koninklijke Vereniging van Beroepskunstenaars van België) in Gent en gaf er een onvergetelijke voordracht.