Het Centrum voor Artistiek Talent (CAT vzw), met maatschappelijke zetel te Gent, Familie Van Rysselberghedreef 2 en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0841.267.340 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Het Centrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten, en/of omdat u deze zelf bij bv. het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid neem gerust contact met ons op.

Toepassing

Bovenstaande privacy verklaring geldt voor al onze kunstvrienden (huidige, toekomstige en voormalige) alsook voor de bezoekers van onze website.

Verwerking van gegevens

Het Centrum verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden en personen in verband met hun kunstactiviteiten  zoals o.a. kunstenaars, galerijen, enz.. Belangrijk is de inventarisatie en artistieke evaluatie van kunstenaars en kunstvrienden rond orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van evenementen, bestellingen/leveringen, facturatie alsook het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Verstrekking van gegevens aan derden

Het Centrum geeft, noch verkoopt gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor onze enige dienstverlening. Dit in het kader van leveringen voor goederen. Hier betreft het louter een leveringsadres en geen persoonlijke contactgegevens.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

  • Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
  • Voor welke doeleinden wij die verwerken;
  • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
  • Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
  • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

Klachten

Als klant beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).