Werner Van Deynse

“ Ik kom u iets brengen, dat u helemaal niet verwacht. U brengt uzelf, dat is het voornaamste”. Zijn werken – tekeningen, schilderijen, fresco’s, grafiek – zijn de getuigen van zijn visie op de taak van de kunstenaar die op zoek is naar een essentie, die de innerlijke dimensies opspoort en weergeeft, die de relatie tussen het zichtbare en onzichtbare blootlegt, waardoor de imitatie van het louter zichtbare hem niet langer bevredigt. Zijn uitgangspunt blijft de bron van alle leven: de dingen rondom ons. Als artiest is hij voortdurend op zoek naar het nieuwe en toont ons de mogelijke perspectieven. Hij wil de dingen steeds anders zien, benadert het zichtbare vanuit diverse geestelijke spanningen. Zijn werk vraagt in die optiek om langdurige aandacht, om traagheid, om stilstand, om reflectie. Als een vaccin tegen het voorthollen van onze maatschappij.