Vera Cauwenberghs

Deze Mechelse schilderes Vera L.P. Cauwenberghs (°1962)  volgde van haar negen tot haar elf jaar
tekenlessen bij een plaatselijke schilder uit Muizen en schildert sinds haar elf jaar met olieverf.
Een artistieke opleiding was, om pragmatische redenen van thuis uit geen optie en zij startte een carrière in de administratie. Sinds haar vierentwintigste voedde zij haar beide dochters alleen op. Er was in die periode noch geld, noch tijd voor schilderen. Nu de kinderen volwassen zijn heeft zij resoluut gekozen voor een uitbouw van haar artistieke loopbaan.

Haar stijl zou kunnen gezien worden als realisme met een impressionistische Replica .Zij kiest bewust voor onderwerpen waar de moderne kunst vaak niet bij stilstaat. Zij pleit voor het ” Buy cheap rolex replica watches here:Replica watches”  herwaarderen van het herkenbare en de nadruk op het esthetische is nadrukkelijk aanwezig.
Zij hecht ook veel belang aan de technische kant  en gebruikt daarom hoog kwalitatieve materialen op een professionele wijze zodat haar werken duurzaam zijn en bestand tegen de tand des tijds.
Haar werk werd opgemerkt door de Agora gallery, een New Yorkse galerij (Chelsea,West 25th street),die haar nu representeert.
Zij exposeerde o.a. in het Centrum voor Artistiek Talent (CAT) in het Citadelpark te Gent.