Frank Thibau

Geboren in Gent in 1942, de Stad van Bloemen en Kunst, waar hij de haven rondzwierf, om de zeeschepen te tekenen en te fotograferen.  De voedingsbodem van zijn passie. Naar zee zou hij gaan. Na een opleiding zeevaart-elektronica vertrok hij in 1965 op zee in de Belgische koopvaardij als radio-officier. In die jaren vaart zag hij de zee, de vreemde landen en bracht hopen mooie beelden mee. Hij verliet de koopvaardij om aan land andere uitdagingen aan te gaan, maar gezien hij de zee de rug niet kon toekeren, behaalde hij zijn licentie Yachtman aan de Hogere Zeevaartschool van Oostende en voer op zeil- en motorjachten op de Noordzee en de Westerschelde. De sterke heimwee naar de zee verhoogde zijn schildersactiviteiten.  Hij volgde drie jaren academie in Gent, Wetteren en tenslotte in Geel, onder de bekwame leiding van Luc Aussem en Lieve Ulburgh.  Pastel en aquarel zijn de meest geliefde media.  Zijn marineonderwerpen, als zeeschilder dus de schepen van de wereldzeeën, bestudeert hij door vele schetsen te maken tot hij ze uit het hart kan tekenen. Zo kan hij met grote spontaneïteit en kracht het schip op papier neerpoten. Maar ook de mens is niet uit zijn werken te houden.  Deze zotte lieverd blijft hem boeien. Sinds 1974 exposeert hij regelmatig, hetzij collectief, hetzij alleen. Reeds driemaal was hij geselecteerd door de jury van het Salon de l’Aquarelle van Namen.  Sinds 2004 is hij Officiële schilder van de Belgische Marine. Werken van hem zijn in verschillende maritieme musea te zien.
Hij exposeerde in het Centrum voor Artistiek Talent Te Gent.