Steven Yde

Steven Yde ° 24.06.1975 te Waregem
Steven Yde groeide op in een kunstenaarsmidden. Hij maakt hedendaagse abstracte sculpturen, gebeeldhouwd uit half harde steen. Zijn creaties vertalen een ideële belevingswereld waarin zich een mix bevindt van subtiele rêverieën en dito denkbeelden die als een rode draad door zijn oeuvre lopen.
Zijn werken zijn een neerzetting van sfeer met een subtiele mengeling van verbeelding. Met de grilligheid van de natuur als partner zijn het allemaal pareltjes van eenvoud, met een warme uitstraling.
Het doel van Steven zijn werken is genieten van eenvoudige schoonheid. Hij omarmt de grilligheid van de natuur, maakt die tot zijn partner en het resultaat zijn, stuk voor stuk, pareltjes van eenvoud en ongekunsteldheid
die met klem een wonderlijke warmte en tegelijk een zekere indringendheid uitstralen.
De beeldhouwwerken van Steven Yde evoceren zijn genieten van eenvoudige schoonheid en resulteren in een adembenemende helderheid en navenante plasticiteit.