Annick Collet

Annick Collet °03.07.1966 Volgde verschillende kunstopleidingen o.a. te Antwerpen, sierkunsten en schilderen in het St.Maria Instituut.Toegepaste grafiek aan het St.Lucas. Grafische vorming aan de Koninklijke Academie.In haar werk geeft zij uitdrukking aan dat wat zij voelt op het moment van de creatie.Dat gebeurt o.a. via verhalende werken die zich kunnen afspelen in een universum waar alles mogelijk is.Maar ook in eerder realistische portretten legt zij de klemtoon op dingen die haar in speciale mensen fascineren.Soms lijkt haar werk een eigen leven te gaan leiden, waardoor het haar meer gaat vertellen dan wat zij zelf er van verwacht.Zij zou het fijn vinden als het positieve in haar werk het negatieve zou gaan overwinnen