Quirina Jacoba Wijland

Rineke Wijland, geboren op 26 juli 1946 te Rotterdam, tekent en schildert net als ieder kind vanaf haar kinderjaren.  De manier waarmee dit gebeurde is in één woord samen te vatten: passievol.  Tekenen en schilderen is voor Rineke een manier om zich te uiten, om de wereld te laten zien wat er achter de persoon Rineke Wijland schuil gaat.  Van 1964 tot 1966 doorloopt Rineke de Kunstacademie van Rotterdam om vervolgens naar de Vrije Academie van Den Haag te gaan.  De periode na 1968, het jaar waarin ze de Kunstacademie verlaat, tot 1982 kenmerkt zich door een zoektocht naar zichzelf.  Als mens en als kunstenaar.  Diverse ervaringen rijker en tal van opdrachten later, besluit Rineke in 1982 zich volledig over te geven aan de kunst.  1982 is ook het jaar waarin de eerste expositie plaatsvindt.  Deze zal worden gevolgd door tientallen andere exposities en opdrachten in de jaren die volgen.  Het werk van Rineke kenmerkt zich, naar eigen zeggen als volgt:“ Mijn keuze voor het realisme, magisch of fantastisch, is niet aan de orde.  Ik vind de realiteit erg belangrijk, het kijken naar mensen, naar landschappen en naar bewegende luchten.  De abstracten, ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik nog andere voorbeelden nodig zou hebben dan de werkelijkheid, niet dat ik die zo moet volgen.  Door het werk in een ander licht te plaatsen, andere situaties, krijg je een andere realiteit, die zich anders openbaart.  Een tekening of een schilderij moet iets raadselachtig hebben, het is pas voltooid als het me niet meer stoort, en dat kan wel een tijd duren”. Rineke maakt ook werken in opdracht.