Carole Acmen

Gewezen voorzitster van het Europees Instituut voor Aquarel (EIA). Heeft zich steeds ingezet voor de opwaardering van de aquarelkunst. Zetelde in vele internationale jury’s. Organiseerde verschillende internationale tentoonstellingen. Kunstenaar Paul Carlier was ondervoorzitter en heeft veel waardering voor haar inzet.ook om kunstenaars te ondersteunen. Zij was actief lid van de KVBKB (Koninklijke Vereniging van Beroepskunstenaars van België) waar Paul toen voorzitter was….