Arlette Neirynck

Na een opleiding in decor en binnenhuisinrichting legde zij zich toe op het schilderen, wat zij nu ruim veertig jaar doet. Iedere schilderij is een vervolg op een ander schilderij. Hierdoor kan haar werk gelezen worden als een organische, langzaam verglijdende zoektocht naar haarzelf. Zij bestempelt zichzelf als een gevoelige romantica en haar werk beschrijft ze als frivool. Inzichten worden neergezet in kleurrijke composities waarin de aarde, de kosmos, dromen en stilte aanleiding geven tot het losweken van gevoelens.Het doek waarop zij schildert, wordt het boek van haar leven.Met de jaren is een innerlijke vrijheid ontstaan die het Arlette mogelijk maakt haar spirituele vrijmoedigheid te uiten. Haar credo wordt mooi vervat in het gezegde: Tegenspoed is een gelegenheid om innerlijke kracht te ontwikkelen. Ongestoord geluk is tegen geen enkel slag bestand..