Norbert Hastert

We kennen Norbert reeds van bij de stichting van het EAI,(1987) hij is één van de   pioniers.Als Luxemburger volgde hij les aan de kunstacademie van Trier, en aan de Kunst- en Ambachtschool van Luxemburg.Norbert was een landschap- en bloemenschilder. Pas in 2005 is hij plotseling door de Tsoenamie schok abstract gaan aquarelleren.Deze lange en trage evolutie is zijn geluk geweest en dat van zijn werk in het bijzonder.Hij heeft de fijngevoeligheid, de waarneming, het conceptuele, van zijn realistisch werk weten te gebruiken in zijn non-figuratief werk. . Hij uit zich zeer spontaan en toch beheerst. Hij heeft    een theoretisch en technisch zicht over de kleuren op zich. Norbert is een wetenschap- pelijk aquarellist, die zich steeds het waarom van iets afvraagt. Norbert is binnen het EAI een zeer geapprecieerd lid.