Jehanne Broeders

Jehanne draait al heel wat jaren mee in de keramistenwereld. Experimenterend met klei en glazuren en alles wat daarmee samenhangt, heeft zij zich ontwikkeld tot een veelzijdige keramiste. De veelal organische vormen van haar werk roepen een gevoel op van verbondenheid met de aarde, de natuur, waar zij haar inspiratie uit put. Gekomen vanuit het bosrijke Brabant, woont zij nu al weer een aantal jaren in het Zeeuwse Zeeuws-Vlaanderen. Schitterend vindt zij werken met zijn ruimte en licht, de Schelde, zijn kreken, zijn dijken, zijn polders enz. Vanuit haar huis ziet zij de schepen door het landschap ploegen, zich spiegelend in luchten en akkers. Dat inspireerde haar om een serie zeer aardse boten te creëren. Ze vertellen hun eigen verhaal soms oud en gebarsten, aan het einde van hun dagen, soms vitaal en fel in hun kleur, ze varen hun leven.