Lidmaatschap 2024

Lidgelden zijn voor een vereniging een belangrijke steun ter financiering van haar werking. Deel uitmaken van groep mensen met dezelfde gevoelens voor kunst kan nuttig zijn.. Voor 2024 wordt het lidgeld bepaald op:
€ 50,- als gewoon lid.
€ 100,- als kunstenaar (met o.a. uitnodiging op allerlei acties en evenementen)
of € 120 als erkende kunstenaar en presentatie op de website e.a. voordelen.
of € 300 als partner (details te bespreken) of misschien wil je iets op je maat uitgewerkt als ondersteuner van de beeldende kunstenaars met logo op onze website?
U kan het lidgeld storten op rekening nr. BE85 7370 3486 7806 op naam van Centrum voor Artistiek Talent vzw. waarvoor dank.
Met dank.