Hoog bezoek. Minister van Cultuur Sven Gatz bracht ons een bezoek en had veel belangstelling in onze werking. Vooral het inventariseren en evalueren van alle beeldende kunstenaars in Vlaanderen evanals onze rijke historiek en documentatie trok zijn aandacht. Wordt vervolgd wist hij ons te zeggen.

februari 2015

Leave a comment