Nog geen lid?

Lidgelden zijn een belangrijk werkmiddel voor niet gesubsidieerde verenigingen zoals de onze.

Voor 2020 werden de lidgelden op € 50,- gebracht. Steunen kan ook aan 100,- of 150,- wat zeer gewaardeerd wordt.

storten kan u op rekening van het CAT nr. BE85.7370.3486.7806 (BIC KREDBEBB)