Nog geen lid?

Lidgelden zijn een belangrijk werkmiddel voor niet gesubsidieerde verenigingen zoals de onze.

Voor 2021 werden de lidgelden op € 100,- gebracht. Steunen kan ook aan 150,- of 200,- wat zeer gewaardeerd wordt.

storten kan u op rekening van het CAT nr. BE85.7370.3486.7806 (BIC KREDBEBB)