Kunst te koop in Leuvense kringwinkel

We ondersteunen met plezier het initiatief van kunstenaar Piet Vandenhende en Project Mobiel Atelier van de UCLL waarbij de komende maand schilderijen van dakloze kunstenaars uit het Leuvense te koop worden aangeboden in kringwinkel Boutique Chique, Diestsestraat 253. Het project wordt geleid door Piet, ons gewaardeerd lid en kunstenaar, die in het verleden zelf een achttal jaren als dakloze op straat leefde in Frankrijk en momenteel als ervaringsdeskundige verbonden is aan de UCLL

Met een fietskar trekt hij er samen met studenten regelmatig op uit om op publieke plaatsen zoals het stadspark workshops te geven aan dak- en thuislozen. Een 20-tal schilderijen in open lucht gemaakt door een vijftal kunstenaars zijn momenteel te koop in de kringwinkel. Burgemeester Mohamed Ridouani kreeg van de kunstenaars een portret van zichzelf aangeboden.

Piet zelf is uit een periode van dakloosheid geraakt door de steun van maatschappelijk werkers die hem terug zelfvertrouwen gegeven hebben. Hetzelfde zou hij met dit initiatief willen bereiken voor de Leuvense daklozen. De dagen dat ze samen met hem werken zijn ze vrij van miserie en worden ze door ons gerespecteerd als kunstenaars. Niemand vraagt om arm te worden of om op straat te leven. We moeten de mensen respecteren zoals ze zijn”,

 Deze initiatiefnemers zouden graag hebben dat Leuven een pand ter beschikking stelt dat zou kunnen uitgebouwen worden als een kunsthuis met naast schilderkunst, ook plaats voor dansen, poëzie, muziek en theater. We zouden ons met dit kunsthuis niet alleen richten op dak- en thuislozen, maar ook op eenzame mensen. Daarnaast zou het stadsbestuur ook deze kunstenaars gratis naar de academie moeten kunnen laten gaan zodat ze andere mensen leren kennen en op die manier misschien uit de miserie geraken”.

Voor meer info;

Piet Vandenhende
tel. 048510.65.52
Mail; Piet.vandenhende@hotmail.com