Lidmaatschap 2021

Lidgelden zijn voor een vereniging een belangrijke steun ter financiering van haar werking. . Voor 2021 wordt het lidgeld bepaald op
€ 100,- als kunstenaar (met o.a. uitnodiging op allerlei acties en evenementen)
of € 120 als erkende kunstenaar en presentatie op de website e.a. voordelen.
of € 300 als partner (details te bespreken) of misschien wil je iets op je maat uitgewerkt als ondersteuner van de beeldende kunstenaars met logo op onze website?
U kan het lidgeld storten op rekening nr. BE85 7370 3486 7806 op naam van Centrum voor Artistiek Talent vzw. waarvoor dank.
Met dank.