Lidmaatschap 2020

Lidgelden zijn voor een vereniging een belangrijke steun ter financiering van haar werking. Vanaf 2016 zijn onze erkende leden gedekt door een verzekering juridische bijstand. Voor 2019 wordt het lidgeld bepaald op
€ 50,- als kunstvriend. (met nieuwsbrief)
€ 75,- als kunstenaar (met o.a. uitnodiging op allerlei acties en evenementen)
of € 100 als erkende kunstenaar en presentatie op de website e.a. voordelen.
of € 150 als partner (details te bespreken) of misschien wil je iets op je maat uitgewerkt als ondersteuner van de beeldende kunsten?
U kan het lidgeld storten op rekening nr.BE85 7370 3486 7806 op naam van Centrum voor Artistiek Talent vzw.
Met dank.